Βιβλιοθήκη Γνώσεων

  LOIC LEDRU ΣΎΜΒΟΥΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΏΝ ΑΡΤΟΠΟΊΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΌΣ ΕΠΊ ΤΩΝ ΠΡΟΖΥΜΙ ΏΝ (LESAFFRE)     Η μαγιά και το προζύμι είναι συμπληρωματικά το ένα του άλλου. Το προζύμι είναι πιο ξινό και παραμένει για περισσότερο χρόνο στη γλώσσα, αφήνοντας μια πολλή ξεκάθαρη γεύση. Επομένως, πώς είναι δυνατό να γνωρίζουμε αν...

  PASCAL LEJEUNE ΜΗΧΑΝΙΚΌΣ ΈΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΆΠΤΥΞΗΣ (LESAFFRE)       Μια προϋπόθεση του επαγγέλματος είναι να αναπτυχθεί ποικιλομορφία από τα ζωντανά συστατικά με βάση τη γνώση ότι αυτή η ποικιλομορφία εξαρτάται από το πόσο καλά θα καταφέρει ο αρτοποιός να ελέγξει ένα μικροοργανισμό κατά την παρασκευή και το ψήσιμο!   «Το να παράγουμε...